VITALIS (1997) är stycke händelserik och virtuos musik skräddarsydd för och tillägnad Musica Vitaes musiker 
och dess konstnärlige ledare Peter Csaba. Verkets incitament har jag funnit i just ensemblens namn.
"Vitalis" alluderar således på livlighet, rörlighet, nyans- och färgrikedom, egenskaper som återspeglar verkets 
rika struktur- och texturinnehål. Verkets musikaliska material presenteras i den inledande expositionen, 
som under verkets lopp tål en serie förvandlingar, där varje avsnitt utgör bearbetnings utgångspunkten för den 
nästkommande. Egentligen är verket komponerat för 15 solister med en klang av en hel stråkorkester, men 
i grund och botten har vi att göra med en förstorad stråkkvartett som sträcker ut sina "tentakler" och breder ut 
dynamiken och registeromfånget samt ger utlopp till ett frodigt och laddat musikalisk uttryck. 
   
     

[index][contact][biography][works][listen][performances]