QUINTUPLUM (1998) 

Quintuplum betyder på latin det femdubbla.
Således står siffran 5 i grunden för verkets konstruktion: 5 slagverkare som  spelar på grupper av 
5 instrument (5 föremål i metall, 5 i trä, 5 trummor osv.), verket har 5 satser, varav vissa innehåler 
5 perioder, samt kvintolen som rytmisk beståndsdel.
Följaktligen skiftar under verkets lopp partier med en utpräglad rituell karaktär (inledningen, 
mittenpartiet och codan), med uttrycksfulla "melodisk"-rytmiska partier som för oss in i en tämligen 
episk/"tidlös" stämning.
Ur estetisk/stilistisk synvinkel ställer man mot varandra och samtidigt förenar man traditionell 
östasiatisk musikliknande rytmisk-gestuella förlopp, med östeuropeiska folkmusikens arketyper. 
Stark konturerade rytmiska "unisoner" ställs mot eller löper parallellt med "parlando-rubato" 
rytmisk-melodiska linjer och/eller heterofoniska texturer/polyrytmier.

   
     
[index][contact][biography][works][listen][performances]