PULSE-IMPULSE

Pulse-Impulse är ett verk komponerat 1998 för och tillägnat Stockholms Saxofonkvartett. 
Verket tillkomm som ett led i Konstnärsnämdens musiker-tonsättare sammarbetsprogram.
Verkets titel inrymmer redan mycket av dess musikalisk-dramatiska innebörd.
Pulse och Impulse står för två kontrastanta sinnestillstånd.
Det första kännetecknat av ett flöde av små pulsationer som genomsyrar ett tät ackordförlopp, 
som ständigt (om)formas och tungt släpar sig fram.
Det andra blir tvärtom till ett energi utflöde, där ackordförloppet löses upp till frodiga melodiska 
linier. I Pulsepartierna byggs en specifik klang upp genom det kompakta ackord-förloppet, 
medan i Impulsepartierna får gesterna "styra" händelseförloppet.
Både Pulse och Impusepartierna vilar på ungefär samma rytmisk-melodiska strukturer, som 
genomgår ständiga komprimeringar, utvidgningar eller/och sönderdelningar.

   
     
[index][contact][biography][works][listen][performances]