MIRABILIS (1994)

Det underbara klangvärlden som uppstår vid ett heterofoniskt sammspel då alla musiker spelar samma 
musikaliska material men varje och en hanterar det mer eller mindre förändrat , förskjutet , osynkroniserat , 
som har åstadkommits bl. a. genom den tillämpade proportionella notationen som skapar ambiguitet och 
instabilitet. Tonmaterialet är baserat på två komplementara modus som till slut förenar sina element och 
bygger upp så småningom ett diatoniskt polytonalt ljudlandskap.

   
     

[index][contact][biography][works][listen][performances]