[works]

 

ALLA PASSACAGLIA komponerades 1999 på beställning av Rikskonserter och 
är tillägnat trion Michael Pettersson, Daniel Berg, Bengt Tribukait. 
Verkets titel antyder om passacaglia formen som i detta fall står som ett incitament 
både ur estetisk synpunkt, samt för den strukturella uppbyggnaden av det musikaliska materialet. 
Det är inte frågan om att göra variationer kring ett givet tema. I detta fall har temat ersatts av en följd 
antingen rytmiska eller modal-melodiska strukturer, som erbjuder mallarna till de olika omvandlingarna 
som det musikaliska materialet tål under verkets lopp.
Generellt sett stöds det och kantas, tämligen frodiga och snabba melodiska linjer/ rörelser i flöjten, 
växelvis slagverket, av långa, täta ackorder i orgeln som ofta följer dessa linjers tonhöjdskontyr, samt 
inger den gemensamma klangbildningen, akustiskt djup och fyllighet.
Genom att ta passacaglian som utgångspunkt antyder man också till barock-musikens anda 
genom en rätt mekanisk stämföring samt tillämpningen av, på den tiden vedertagna, terassdynamiken.

Partitur och inspelning:

EDITION SUECIA (SUE 541)

PHONO SUECIA ( PSCD 165)